กิจกรรมโครงการ 5 ส

 

รวมอัลบั๊มภาพกิจกรรม

 

 กิจกรรม 5 ส. และ BigCleaning ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 โครงการอบรมหลักสูตร การยกระดับ 5ส

 กิจกรรม 5 ส. และ BigCleaning ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 โครงการอบรมหลักสูตร การยกระดับ 5ส ปี2562
 
รอบที่ 1
 

Befor Afer
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Facebook Comments Box