รวมอัลบั๊มภาพกิจกรรม

 กิจกรรม 5 ส. และ BigCleaning ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 โครงการอบรมหลักสูตร การยกระดับ 5ส
รอบที่ 2
Befor Afer
 
 
 

 

รอบที่ 1
Befor Afer
 
 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการเข้าตรวจสอบครั้งที่ 1 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 13.00-14.00 น.

 

 
 

 

Facebook Comments