งานควบคุมภายใน

ข้อมูล อัพเดทเมื่อ
download-icon เอกสารเพื่อใช้ประกอบการทบทวนระบบการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน
 download-icon แบบรายงานการควบคุมภายในระดับหน่วยงานตามแบบ ปย.1 และ ปย.2
Facebook Comments Box