แบ่งพื้นที่รับผิดชอบกิจกรรม 5ส ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์

รับผิดชอบห้องเตรียมอาหารรับผิดชอบเครื่องพริ้นเตอร์
รับผิดชอบห้องควบคุมไฟฟ้า(พื้นที่ส่วนกลางชั้น 3)
อุปกรณ์ไฟฟ้า
 
มุมรับแขก
ห้องหัวหน้า
  
Facebook Comments Box