แบ่งพื้นที่รับผิดชอบ

 

 

แบ่งพื้นที่รับผิดชอบกิจกรรม 5ส ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์

 

รับผิดชอบห้องเตรียมอาหาร รับผิดชอบเครื่องพริ้นเตอร์
รับผิดชอบห้องควบคุมไฟฟ้า(พื้นที่ส่วนกลางชั้น 3)
อุปกรณ์ไฟฟ้า
 
มุมรับแขก
ห้องหัวหน้า
   

 

 

Facebook Comments