แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (ได้รับความเห็นชอบจากสภาฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ 15 ก.ค. 2560)

1.แผนยุทธศาสตร์20ปี (ไฟล์ power point)  
2.แผนยุทธศาสตร์20ปี(ไฟล์ excel)  

 

Facebook Comments Box