ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการบันทึกผลการดำเนินงานในระบบ WU E-budget

ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการบันทึกผลการดำเนินงานในระบบ WU E-budget ในวันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30-11.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล 2

Facebook Comments Box