ประมวลภาพกิจกรรม

ลำดับ กิจกรรม หมายเหตุ
1 จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการบันทึกผลการดำเนินงานในระบบ WU E-budget 22 พ.ค.2561
     
     
     
     

 

Facebook Comments Box