ขอเวียนแจ้งคำสั่งแต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าส่วน

ตามคำสั่ง 679/2561 เรื่องแต่ตั้งรักษาการแทนหัวหน้าส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561  โดยแต่งตั้งให้อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ เป็นรักษาการแทนหัวหน้าส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์  รายละเอียดตามคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้

คำสั่ง 679/2561

Facebook Comments Box