พิธีบวงสรวง องค์จตุคาม ประดิษฐานบนวิมานเทพ

วันพุธที่15 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดพิธีบวงสรวงองค์พ่อจตุคาม ขึ้นประดิษฐาน ณ วิมานเทพ บริเวณข้างอาคารไทยบุรี ซึ่งได้จัดพิธีทางศาสนา พราหมณ์และพุทธ เพื่อเป็นที่ยึดเหนียวและสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาและคณาจารย์ทุกคน

Facebook Comments Box