ประชุมติดตามผลการดำเนินงานรอบสิ้นปี2561 ต่อท่านอธิการบดี

ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์จัดประชุมรายงานผลการดำเนินงานรอบสิ้นปีต่อท่านอธิการบดี ในระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments Box