แบบฟอร์ม

ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

โทร.075 673764 โทรสาร 075 6737 66

Facebook Comments

About sekmon momvinya

Check Also

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

 เล่มแผนปฏ …