ประมวลภาพประชุมรายงานผลการดำเนินการรอบครึ่งปี ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562

ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ ได้จัดประชุมรายงานผลการดำเนินงาน รอบครึ่งปี ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ในระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments Box