ทนทวนและปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563

ทบทวนและปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563

หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดข้อมูล ได้ตามลิงค์ดังนี้

https://drive.google.com/open?id=1Q8kNzuDAQtCjuPhXq0meO9iC0ayLcH72

Facebook Comments Box