พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

Facebook Comments Box