ไฟล์นำเสนอ การประชุมการติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2

ตามที่ส่วนแผนงานฯ จะจัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามคำรับรองการปฎิบัติงานและตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ในรอบ 11 เดือนของทุกหน่วยงาน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 20 สิงหาคม 2563) จึงใคร่ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2563 ห้องโมคลาน

หน่วยงานสามารถดาว์นโหลดข้อมูล การนำเสนอของทุกหน่วยงาน เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป รายละเอียดตามลิงค์ >>Download

Facebook Comments Box