มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าประชุมชี้แจงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ต่อคณะกรรมาธิการ ชุดวุฒิสภา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดยท่านอธิการบดี เข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ต่อคณะกรรมาธิการ ชุดวุฒิสภา ในวันที่ 23 กรกฏาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ 
 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าประชุมชี้แจงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ต่อคณะกรรมาธิการ ชุดวุฒิสภา
Facebook Comments Box