ชมรมพุทธศาสนา ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา จำนวน 25 วัด ในช่วงเข้าพรรษา ประจำปี 2564

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564 ขอโมทนาบุญและขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ร่วมทำบุญในรูปแบบ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ บุคลากร ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ และตัวแทนสมาชิก บุคลากร อาจารย์ ตลอดจนทั้งนักศึกษาทุกท่าน ที่มีส่วนทำให้กิจกรรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอกุศลผลบุญในการทำครั้งนี้จงถึงแก่ทุกท่าน สิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์และอยู่ในศีลธรรม ขอผลบุญนั้นจงถึงแก่ท่านทุกประการด้วยเทอญ หากตกหล่นท่านใดไม่ได้แทกต้องกราบขออภัยมา ณ โอกาสนี้นะครับ 🙏🙏🙏 by ชมรมพุทธศาสนา สโมสรวลัยลักษณ์
ชมรมพุทธศาสนา ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา จำนวน 25 วัด ในช่วงเข้าพรรษา ประจำปี 2564
ชมรมพุทธศาสนา ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา จำนวน 25 วัด ในช่วงเข้าพรรษา ประจำปี 2564
Facebook Comments Box