wp24

แบบขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงลดเพิ่มงบประมาณไม่เกิน1ล้านบาท

dpl1_แบบขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงลดเพิ่มงบประมาณไม่เกิน 1 …

แบบขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงลดเพิ่มงบประมาณไม่เกิน1ล้านบาท Read More »

แบบขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงลดเพิ่มงบประมาณ1ล้านบาทขึ้นไป

dpl-1_1_แบบขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงลดเพิ่มงบประมาณ 1 ล้า …

แบบขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงลดเพิ่มงบประมาณ1ล้านบาทขึ้นไป Read More »

การจัดทำข้อมูลเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตามที่ได้มีการชี้แจงการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการ …

การจัดทำข้อมูลเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Read More »

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20ปี (พ.ศ.2561-2580)ระยะกลาง4ปี(พ.ศ.2561-2564)และระยะสั้น 1 ปี (พ.ศ.2561)มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1/2559

ด้วยมหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศา …

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20ปี (พ.ศ.2561-2580)ระยะกลาง4ปี(พ.ศ.2561-2564)และระยะสั้น 1 ปี (พ.ศ.2561)มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1/2559 Read More »

ประกาศ ทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2559

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิ …

ประกาศ ทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2559 Read More »

ขอเชิญประชุมและฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อการเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เชิญคณะจากสำนักงบประม …

ขอเชิญประชุมและฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อการเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Read More »