ข้อมูลนักศึกษาและบัณฑิต

[brizy_navigation name=”menu_en”]

ข้อมูลนักศึกษาและบัณฑิต

{{ brizy_dc_image_alt uid='8e27938eef48750b66f2c1642dc0c1a6b8eb64fa.jpeg' }}

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)

สามารถดูรายละเอียดได้ตามลิงค์ดังนี้

{{ brizy_dc_image_alt uid='a6eff2e1248bc9f109698722d06cb14668d029d4.jpeg' }}

คุณภาพบัณฑิต

  • ปีการศึกษา 2559
  • ปีการศึกษา 2560
  • ปีการศึกษา 2561
Facebook Comments Box