ข่าวประชาสัมพันธ์

ไฟล์นำเสนอ การประชุมการติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2

ไฟล์นำเสนอ การประชุมการติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประ …

ไฟล์นำเสนอ การประชุมการติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 Read More »

แจ้งผลการพิจารณางบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และขอความอนุเคราะห์ทบทวนกิจกรรมดำเนินงาน

แจ้งผลการพิจารณางบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และขอค …

แจ้งผลการพิจารณางบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และขอความอนุเคราะห์ทบทวนกิจกรรมดำเนินงาน Read More »

download ไฟล์ตัวอย่าง PPT รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 63 (เพื่อใช้ในการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน 63 ครั้งที่2)

ตัวอย่าง PPT รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 63 (เพ …

download ไฟล์ตัวอย่าง PPT รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 63 (เพื่อใช้ในการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน 63 ครั้งที่2) Read More »

ขอเชิญประชุมการติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2

ประชุมการติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้ง …

ขอเชิญประชุมการติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 Read More »

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563- …

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) Read More »

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ส่วนส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใ …

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ส่วนส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 Read More »

ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน และทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563

ตามที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรข …

ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน และทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 Read More »

ทนทวนและปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563

ทบทวนและปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 หน่วยง …

ทนทวนและปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 Read More »

ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียนประจำปีงบประมาณ 2562

ตามที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรข …

ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียนประจำปีงบประมาณ 2562 Read More »