ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการปฏิบัติงาน“การนำกิจกรรมหรือโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการในระหว่างปีงบประมาณ เข้าแผนงบประมาณประจำปี ”

คู่มือการปฏิบัติงาน           …

คู่มือการปฏิบัติงาน“การนำกิจกรรมหรือโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการในระหว่างปีงบประมาณ เข้าแผนงบประมาณประจำปี ” Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าประชุมชี้แจงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ต่อคณะกรรมาธิการ ชุดวุฒิสภา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าประชุมชี้แจงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ต่อคณะกรรมาธิการ ชุดวุฒิสภา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าประชุมชี้แจงบประมาณประจำปีงบป …

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าประชุมชี้แจงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ต่อคณะกรรมาธิการ ชุดวุฒิสภา Read More »

ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน และทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564

ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรทุนอุดหนุ …

ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน และทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 Read More »

แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายป …

แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Read More »

ไฟล์นำเสนอ การประชุมการติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2

ไฟล์นำเสนอ การประชุมการติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประ …

ไฟล์นำเสนอ การประชุมการติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 Read More »

แจ้งผลการพิจารณางบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และขอความอนุเคราะห์ทบทวนกิจกรรมดำเนินงาน

แจ้งผลการพิจารณางบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และขอค …

แจ้งผลการพิจารณางบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และขอความอนุเคราะห์ทบทวนกิจกรรมดำเนินงาน Read More »

download ไฟล์ตัวอย่าง PPT รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 63 (เพื่อใช้ในการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน 63 ครั้งที่2)

ตัวอย่าง PPT รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 63 (เพ …

download ไฟล์ตัวอย่าง PPT รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 63 (เพื่อใช้ในการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน 63 ครั้งที่2) Read More »

ขอเชิญประชุมการติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2

ประชุมการติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้ง …

ขอเชิญประชุมการติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 Read More »