ประมวลภาพ

ประมวลภาพประชุมรายงานผลการดำเนินการรอบครึ่งปี ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562

ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ ได้จัดประชุมรายงานผลการดำเนินงา …

ประมวลภาพประชุมรายงานผลการดำเนินการรอบครึ่งปี ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 Read More »

ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ พบหน่วยงาน โครงการ Dpl สัญจร พบ วิทยาลัยสัตวแพทย์ฯ

ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ นำโดยท่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน …

ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ พบหน่วยงาน โครงการ Dpl สัญจร พบ วิทยาลัยสัตวแพทย์ฯ Read More »

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานรอบสิ้นปี2561 ต่อท่านอธิการบดี

ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์จัดประชุมรายงานผลการดำเนินงานรอบ …

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานรอบสิ้นปี2561 ต่อท่านอธิการบดี Read More »

ประชุมรับฟังข้อซักถามปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระบบE-budget

ส่วนแผนงานและยุทศาสตร์ ได้จัดประชุมรับฟังข้อซักถามปัญหา …

ประชุมรับฟังข้อซักถามปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระบบE-budget Read More »