ไม่มีหมวดหมู่

ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานปร …

ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Read More »

ชมรมพุทธศาสนา ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา จำนวน 25 วัด ในช่วงเข้าพรรษา ประจำปี 2564

ชมรมพุทธศาสนา ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา จำนวน 25 วัด ในช่วงเข้าพรรษา ประจำปี 2564

ชมรมพุทธศาสนา ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา จำนวน 25 วัด …

ชมรมพุทธศาสนา ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา จำนวน 25 วัด ในช่วงเข้าพรรษา ประจำปี 2564 Read More »

บุคลากรส่วนแผนงานและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย เรียนรู้และถ่ายภาพในกิจกรรม Live PHOTO in Walailak #1

บุคลากรส่วนแผนงานและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย เรียนรู้และถ่ายภาพในกิจกรรม Live PHOTO in Walailak #1

บุคลากรส่วนแผนงานและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสร้างภาพลักษ …

บุคลากรส่วนแผนงานและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย เรียนรู้และถ่ายภาพในกิจกรรม Live PHOTO in Walailak #1 Read More »

ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน และทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2

ตามที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรข …

ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน และทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 Read More »