ไม่มีหมวดหมู่

รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานจากการประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2

สำนักวิชา Click edit button to change this text. Lorem …

รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานจากการประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 Read More »

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

 เล่มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 เล่ม 1 & …

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ Read More »

ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2562

ตามที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรข …

ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2562 Read More »