ข้อมูลต่างๆ

แผนยุทธศาสตร์20ปี(ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ 15 กรกฏาคม 2560)

 แผนยุทธศาสตร์20ปี ฉบับเต็ม(ได้รับความเห็นชอบ …

แผนยุทธศาสตร์20ปี(ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ 15 กรกฏาคม 2560) Read More »

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เล่ม 2

สามารถดาว์โหลด ตามลิงค์ดังนี้ เล่มแผนปฏิบัติการเชิงยุทธ …

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เล่ม 2 Read More »

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เล่ม 1

สามารถดาว์โหลด ตามลิงค์ดังนี้ เล่มแผนปฏิบัติการเชิงยุทธ …

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เล่ม 1 Read More »