ประชุมชี้แจงนโยบายการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565

วิดิโอการประชุมชี้แจงนโยบายการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565

Facebook Comments Box