ยินดีกับความสำเร็จแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทุกท่าน
DIVISION OF PLANNING AND STRATEGY
Previous slide
Next slide
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเผยแพร่
ระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

E-meeting

ระบบการประชุมอัตโนมัติ

ระบบ e-budget

ระบบรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน

ระบบ KPI Assessment Report

ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินผลตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ 
  • 1
  • 15
  • 101
  • 1,069
  • 533,009