ขอแจ้งข้อมูลการจัดสัมมนากลยุทธ์การก้าวสู่สากล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ด้วยมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะประกาศให้ปี 2561 เป็นปีแห่งการก้าวสู่สากล และเพื่อให้มีกลยุทธ์ที่ตอบสนองนโยบายดังกล่าว จึงจัดให้มีการสัมมนาเพื่อระดมความคิดในหัวข้อ กลยุทธ์การก้าวสู่สากล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขึ้น    ในวันเสาร์ที่ 14 และวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมประสานสุข วิลล่า บีช รีสอร์ท อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช รายละเอียดดังกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

1.โครงการสัมมนาสู่สากล

2.กำหนดการสัมมนาสู่สากลและรายเอียดการแบ่งกลุ่ม

3. กำหนดการเดินรถรับผู้เข้าร่วมสัมมนา

Facebook Comments Box