ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการบันทึกผลการดำเนินงานในระบบ WU E-budget

ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการบันทึกผลการดำเนินงานในระบบ WU E-budget ในวันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30-15.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล 2

Facebook Comments Box