แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

 เล่มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 เล่ม 1

 เล่มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 เล่ม 2

 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 (กลุ่มสำนักวิชาและวิทยาลัย)

 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 (กลุ่มศูนย์-สถาบัน)

 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 (กลุ่มสำนักงานอธิการบดี)

 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 (กลุ่มโครงการ)

 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 (กลุ่มวิสาหกิจ)

 

 

Facebook Comments Box