ตัวอย่าง PPT รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 63 (เพื่อใช้ในการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน 63 ครั้งที่2)

หน่วยงานสามารถ download ไฟล์ PPT สำหรับรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 63 เพื่อใช้ในการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน 63 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2563)

รายละเอียดตามไฟล์แนบดังนี้  >>> คลิก Download 

Facebook Comments Box