แบบฟอร์ม

 

แบบฟอร์ม อัพเดทเมื่อ

 งานยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณ

 

 
 แบบขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงลดเพิ่มงบประมาณไม่เกิน1ล้านบาท 29 มิถุนายน 2561
 แบบขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงลดเพิ่มงบประมาณ1ล้านบาทขึ้นไป 29 มิถุนายน 2561
 แบบขออนุมัติปรับแผนจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน1ล้านบาท 29 มิถุนายน 2561
 แบบขออนุมัติปรับแผนจัดซื้อจัดจ้าง-1ล้านบาทขึ้นไป 29 มิถุนายน 2561
 แบบรายงานผลการดำเนินงานสำหรับใช้ในการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน  
แบบขอนำโครงการเข้าระบบ MIS บริการวิชาการ วิจัย เงินสนับสนุนจากภายนอก   

 

Facebook Comments Box