wp24

ขอเวียนแจ้งคำสั่งแต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าส่วน

ตามคำสั่ง 679/2561 เรื่องแต่ตั้งรักษาการแทนหัวหน้าส่วนแ …

ขอเวียนแจ้งคำสั่งแต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าส่วน Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 ครั้งที่ 2

หนังสือเลขที่ ศธ57040502/ว317/2561   ลงว …

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 Read More »

แผนยุทธศาสตร์20ปี(ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ 15 กรกฏาคม 2560)

 แผนยุทธศาสตร์20ปี ฉบับเต็ม(ได้รับความเห็นชอบ …

แผนยุทธศาสตร์20ปี(ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ 15 กรกฏาคม 2560) Read More »