คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ด้วยส่วนแผนงาน ได้จัดการประชุมชี้แจงนโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมตุมปัง อาคารบริหาร ชั้น 3 

ทั้งนี้สามารถดาว์นโหลด คู่มือฯ  ตาม Link ดังนี้

 

download-iconคู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
download-iconแบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561
download-iconแบบเสนอโครงการส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
download-iconแบบเสนอโครงการสนับสนุนการดำเนินงานเชิงนโยบาย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561
 

 

Facebook Comments Box